Accotex’de Çalışmak

Değerler ve prensipler

Accotex uygulamaları, eylemleri ve kararları için bir çerçeve sunan Rieter’in ortak değerleri ve prensipleri tarafından yönlendirilir. İşin temel gerekliliklerini açıklayan misyon ve şirketin gelecekteki hedeflerini özetleyen vizyon ile birlikte bu değerler ve prensipler, kurumsal kültürün temelini oluşturur:

  • Önce müşteri

  • Teknolojide liderlik

  • Kalite benimle başlar

  • Ben ve biz

  • Doğru şeyleri doğru şekilde yaparız
  • Tutkulu çalışanlar

Bu değerler ve prensipler, şirketin daha da geliştirilmesinde ve başarısının devam ettirilmesinde hayati bir rol oynar. Rieter ve yan kuruluşlarındaki herkes bu değerlere ve prensiplere saygı gösterir.

BİR İŞVEREN OLARAK Accotex

Küresel pazar lideri

Accotex müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlanmış yenilikçi ürün ve çözümleri temsil etmektedir. Küresel bir şirket olarak, dünya genelinde çok kültürlü bir iş ortamında birçok cazip pozisyon sunmaktadır.

Cazip eğitim fırsatları

Accotex, yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmak için yetenekli çalışanlara ihtiyaç duyar. Bilgi birikimi, kararlılık, esneklik ve bağlılık başarımızın anahtarıdır. Bu nedenle, çalışanlarımızın gelişimi büyük önem taşır. Gelişim sadece eğitim kurslarına ve seminerlere katılmak değildir. İş yerinde eğitim çok daha önemlidir. İş genişletme ve zenginleştirme, iş rotasyonu, proje atamaları, uluslararası görevler ve terfiler buna dahildir. Accotex olarak bu fırsatları tüm çalışanlarımıza sunmaya özen gösteririz.

Yetenek ve yönetim gelişiminin teşvik edilmesi

Yöneticilerimizin motivasyonu ve yetenekleri, Accotex’in gelecekteki hedeflere hazırlıklı olması açısından büyük önem taşır. Accotex şirketi ve hedeflerini anlayan yüksek performanslı bireylere ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle, yetenekli profesyonellerin terfi ettirilmesine odaklanıyoruz. Amacımız, yönetim pozisyonlarının büyük bir bölümünü şirket içinden çalışanlarla doldurmaktır. Bu nedenle Accotex, yıllık bazda yapılandırılmış bir örgütsel yedekleme planlaması süreci uygulamaktadır. Bu süreç İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir. Yapılan incelemeler, Accotex’e şirket bünyesinde muhtemel işi devralacak kişileri belirleme şansını verir. Ayrıca, sistematik, geleceğe yönelik örgütsel yedekleme planlaması, potansiyel adayların yeni bir pozisyona hazırlanmasını ve verimli bir bilgi aktarımını da mümkün kılmaktadır.

Sosyal sorumluluk

Accotex, sürdürülebilir gelişim ve sosyal sorumluluğu görev edinmiştir. Bu, sadece küresel düzeyde değil; aynı zamanda yerel otoriteler ve çalışan temsilcileri ile kurduğumuz pozitif işbirliği neticesinde muhtelif lokasyonlardaki bölgesel birimlerimiz için de geçerlidir. Fırsat eşitliği, tarafsızlık ve dürüstlüğün yanı sıra hoşgörü ve saygı da bizim için önemli ilkelerdir. Accotex ayrıca her türlü ayrımcılığı reddetmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik

Küresel bir şirket olarak Accotex çevresel sorunlarla mücadele etmektedir. Accotex, tüm yaşam döngüsü boyunca kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımını desteklemekte kararlıdır.

Ücretlendirme

Accotex, şirket içinde uyumlu, sektörde ise rekabetçi maaşlar ödemeye özen gösterir. Yönetim pozisyonlarına performans bazlı bir ücret de eklenebilir. Accotex faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerde her yıl maaş değerlendirmesi yapılmasına olanak tanır. Bu süreçte, gerekli maaş ayarlamalarını gerçekleştirmek için bölgesel ihtiyaçlar, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurulur.

Davranış Kuralları

Accotex’in dünya çapındaki çalışanlarından beklentisi, tüm iş ortaklarıyla iş ilişkilerinde en yüksek profesyonel ve kişisel davranış standartlarını sürdürmeleridir. Bu ilişkiler, güven ve dürüstlük ilkesine dayandırılır ve Davranış Kurallarında tanımlanır.

Sürdürülebilirlik

Emniyet, sağlık ve çevre Accotex için temel değerlerdir ve stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

XS
SM
MD
LG
XLG